Job opportunities

ร่วมงานกับณรวีคลินิก

slide6


ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พยาบาล ICU/OR    2 อัตรา
  2. ผู้ช่วยพยาบาล  3 อัตรา
  3. ประชาสัมพันธ์ ขาย  1 อัตรา
  4. หมอดมยา (พาตทาม)   1 อัตรา
  5. ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ(ภาษาอังกษฤดีมาก)   1 อัตรา