NEWS & ACTIVITIES

ศัลยแพทย์ประจำและกรรมการผู้บริหาร “ณรวี คลินิก” ได้เข้าร่วมงาน “ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery)Module 11c: Certification in VASER 4D Lipo”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รนชั  โคมทอง ศัลยแพทย์ประจำและกรรมการผู้บริหาร ณรวี คลินิก คลินิกด้านศัลยกรรมความงามและรูปร่างอันดับต้นๆของเมืองไทย!  ได้เข้าร่วมงาน  “ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery)Module 11c: Certification in VASER 4D Lipo”  กับ  Dr. Alfredo Hoyos ศัลยแพทย์ตกแต่งชาวโคลัมเบีย ผู้พัฒนาเทคนิคการดูดไขมันขั้นสูงแบบ Hi Def  เป็นระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฏาคม 2560  ณ เมืองเอเธนส์  ประเทศกรีซ  ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมงานนี้ จึงแสดงได้ถึงศักยภาพในการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในการดูดไขมันVIDEO REVIEWS

more